Metacognitive Training for Depression (D-MCT) (Polish)

Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) to nowa idea terapii dla osób z depresją. Została pomyślana jako wariant terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), w którym używa się metapoznawczej perspektywy, żeby skoncentrować się na modyfikacji  nieadaptacyjnych przekonań. Celem treningu jest, aby jego użytkownicy mogli rozpoznawać i modyfikować często automatyczne i nieświadome wzorce myślenia, które towarzyszą depresji, na przykład za pomocą spojrzenia na depresyjne myślenie z dystansu. W tym celu uczestnicy są informowani o depresyjnych wzorcach myślenia za pomocą kreatywnych i angażujących metod oraz praktycznych i zrozumiałych przykładów z codziennego życia. Dodatkowo omawia się dysfunkcjonalne założenia dotyczące procesu myślenia oraz nieadaptacyjne strategie radzenia sobie (np. tłumienie myśli, ruminowanie w celu rozwiązania problemów). Trening został zainspirowany treningiem metapoznawczym (MCT) dla osób z psychozami (www.uke.de/mct), ale koncentruje się na innych, charakterystycznych dla depresji zniekształceniach poznawczych.

Możliwość stosowania i efektywność wersji beta treningu zostały potwierdzone w badaniu pilotażowym (Jelinek, Otte, Arlt & Hauschildt, 2013). Trening okazał się efektywny w redukcji nasilenia objawów depresyjnych ze średnią wielkością efektu (wielkości efektu d Cohena między 0.56 a 0.73). Ponadto, nasilenie zniekształceń poznawczych i ruminacji u uczestników zmniejszyło się istotnie, a poczucie własnej wartości się zwiększyło (wielkości efektu d Cohena między 0.26 a 0.64).

Użyliśmy naszego doświadczenia z badania pilotażowego, żeby poprawić materiał treningowy. Aktualizowana wersja została porównana do treningu zdrowotnego (chodzenie) w randomizowanym badaniu z grupą kontrolną (finansowanym przez vffr (http://www.reha-vffr.de/). Wszyscy pacjenci ponadto otrzymywali pomoc w ramach programu standardowego, ambulatoryjnego leczenia psychosomatycznego w   RehaCentrum w Hamburgu. Na końcu leczenia, jak również po 6 miesiącach (follow-up), poprawa w zakresie nasilenia objawów była większa w grupie z D-MCT w porównaniu do grupy z treningiem zdrowotnym (Jelinek et al. 2016).

Moduły D-MCT (Polski)

8 modułów można ściągnąć używając poniższych linków (8 x 60 minut). Wszystkie komentarze i sugestie można adresować na: l.jelinek@uke.uni-hamburg.de. Bezpłatne użycie treningu metapoznawczego dla osób z depresją (D-MCT) jest dozwolone pod warunkiem, że nie będzie on używany w celach komercyjnych. Ustawowe przepisy prawa autorskiego również obowiązują, np., zabronione jest modyfikowanie oraz  używanie materiałów do innych celów bez wcześniejszej zgody autorów. Zabronione jest prowadzenie szkoleń bez wcześniejszej zgody autorów.

Manual: Please note that a brief D-MCT manual is available for download in English here. The full manual is available in German (publisher: Beltz) and Japanese (publisher: Kaneko Shobo).

Tłumacz: Joachim Kowalski (joachim.kowalski@psych.uw.edu.pl).

Publications

Dietrichkeit, M., Hagemann-Goebel, M., Nestoriuc, Y., Moritz, S., & Jelinek, L. (2021). Side effects of the Metacognitive Training for Depression compared to a cognitive remediation training in patients with depression. Scientific Reports.

Dietrichkeit, M., Moritz, S., & Jelinek, L. (2020). Die Behandlung psychischer Störungen mittels metakognitiver Interventionen am Beispiel des Metakognitiven Trainings für Depression (D-MKT). [The treatment of mental disorders using metacognitive interventions using the example of Metacognitive Training for Depression (D-MKT)]. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 68, 160–170.

Jelinek, L., Faissner, M., Moritz, S., & Kriston, L. (2019). Long-term efficacy of Metacognitive Training for Depression (D-MCT): a randomized controlled trial. British Journal of Clinical Psychology, 58, 245–259.

Jelinek, L., Hauschildt, M., & Moritz, S. (2015). Metakognitives Training bei Depression. Weinheim: Beltz.

Jelinek, L., Hauschild, M., Wittekind, C. E., Schneider, B. C., Kriston, L., & Moritz, S. (2016). Efficacy of Metacognitive Training for Depression (D-MCT): a randomized controlled trial. Psychotherapy and Psychosomatics, 85, 231–234.

Jelinek, L., Moritz, S., & Hauschildt, M. (2017a). Patients’ perspective on treatment with Metacognitive Training for Depression (D-MCT): results on acceptability. Journal of Affective Disorders, 221, 17–24.

Jelinek, L., Otte, C., Arlt, S., & Hauschildt, M. (2013). Denkverzerrungen erkennen und korrigieren: Eine Machbarkeitsstudie zum Metakognitiven Training bei Depressionen (D-MKT). [Identifying and correcting cognitive biases: a pilot study on the Metacognitive Training for Depression (D-MCT)]. Zeitschrift für Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 61, 1–8.

Jelinek, L., Van Quaquebeke, N., & Moritz, S. (2017b). Cognitive and metacognitive mechanisms of change in Metacognitive Training for Depression. Scientific Reports, 7, 3449.

Help us to help others!

In view of the challenging financial situation of many psychiatric hospitals, it is our goal to provide metacognitive training for depression (D-MCT) free of charge. Your donation is essential to our work and will help to improve the lives of many individuals suffering from depression. We would be very grateful if you would support D-MCT by donating to our program.

All donations will be used to support the further development of the D-MCT (future tasks: translation of modules into other languages, creating new graphics, hiring students to conduct D-MCT groups in clinics). Upon request, we will send you a receipt for your donation (please send an email to Steffen Moritz (moritz@uke.de) and include your mail address). Please inquire about different possibilities for sponsorships.

Please help us to help others!

Donate now