Individualized Metacognitive Therapy (MCT+) for Psychosis (Polish)

MCT+

MCT+ łączy w sobie podejście dotyczące procesu/sposobów myślenia w grupowym treningu metapoznawczym (MCT) z elementami indywidualnej terapii poznawczo-behawioralnej (np. przykładanie wiedzy dotyczącej przeskoku do konkluzji i innych zniekształceń poznawczych do indywidualnych doświadczeń, obserwacji i objawów pacjentów. Każdy moduł zawiera wiele ćwiczeń, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i przeżyć pacjentów). Poniższe materiały zostały oparte na skróconej, anglojęzycznej wersji, która z kolei została stworzona w oparciu o niemiecką wersję MCT+. Będziemy bardzo wdzięczni za informacje zwrotne na temat tej wersji roboczej (beta-version).

Sześć lat po opublikowaniu pierwszego wydania, mamy przyjemność przedstawić Państw drugą edycję podręcznika do treningu MCT+. W świetle badań pokazujących, iż pacjenci często postrzegają trudności emocjonalne jako bardziej istotne niż objawy pozytywne, rozszerzyliśmy nasze podejście, które początkowo koncentrowało się na pracy ze zniekształceniami poznawczymi odpowiedzialnymi za powstawania objawów psychotycznych, tak aby trening MCT+ mógł być również pomocny dla pacjentów z obniżoną samooceną, depresją czy borykających się z problemem stygmatyzacji. Program w obecnym kształcie zawiera nowe oraz ulepszone ćwiczenia, jak również nowy moduł poświęcony samoocenie. Linki poniżej odnoszą do adaptacji MCT+ (materiały i podręcznik). Będziemy bardzo wdzięczni za wszelkie komentarze i informacje zwrotną na temat tej wersji treningu.

Darmowe pobieranie poniższych plików jest dozwolone przy poszanowaniu zasady, że nie mogą być one używane w celach komercyjnych. Użytkowników obowiązuje poszanowanie praw autorskich (np. zakaz modyfikowania pobranych materiałów lub włączania ich części w inne programy terapeutyczne bez wcześniejszej zgody autorów). Poniżej można pobrać slajdy do wszystkich modułów. Jeśli planujesz stosowanie Indywidualnej Terapii Metapoznawczej Psychoz (MCT+), proszę powiadom nas o tym. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i ewentualne poprawki.

Tłumaczenie i współautorstwo: Joachim Kowalski, Daniel Pankowski i Łukasz Gawęda.

Aby pobrać podręcznik do terapii z krótkim wprowadzeniem do wszystkich 11 modułów MCT+ proszę zarejestrować się (za darmo) na www.unipark.de/uc/mkt_plus. Slajdy z prezentacją można wydrukować w celu stosowania ich podczas sesji terapeutycznych. Mogą być one używane wielokrotnie z różnymi pacjentami. Kartki z ćwiczeniami są zaś przeznaczone dla pacjentów. Zasubskrybuj nasz newsletter, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami.


Publications

Recent meta-analysis: Liu, Y. C., Tang, C. C., Hung, T. T., Tsai, P. C., & Lin M. F. (2018). The efficacy of Metacognitive Training for delusions in patients with schizophrenia: a meta-analysis of randomized controlled trials informs evidence-based practice. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 15,130–139.

MCT+ case report: Bohn, F., Veckenstedt, R., & Moritz, S. (2014). Individualized metacognitive therapy program for patients with psychosis (MCT+). Introduction of a novel approach for psychotic symptoms. Behavioural & Cognitive Psychotherapy, 42, 105-110.
Randomized controlled trial on MCT+: Moritz, S., Veckenstedt, R., Randjbar, S., Vitzthum, F., & Woodward, T. S. (2011). Antipsychotic treatment beyond antipsychotics: metacognitive intervention for schizophrenia patients improves delusional symptoms. Psychological Medicine, 41, 1823-1832.
Overview on current scientific findings on the MCT: Moritz, S., Vitzthum, F., Randjbar, S., Veckenstedt, R., & Woodward, T. S. (2010). Detecting and defusing cognitive traps: metacognitive intervention in schizophrenia. Current Opinion in Psychiatry, 23, 561-569.

Pomóż nam pomagać!

W kontekście trudności finansowych, których doświadcza wiele szpitali i oddziałów psychiatrycznych, naszym celem jest by większość naszych programów terapeutycznych była dostępna bezpłatnie. Jednakże, badania pochłaniają nie tylko większość wolnego czasu osób w nie zaangażowanych, ale również ogromną ilość zasobów finansowych. Jeśli chcesz nas wspomóc,  będziemy bardzo wdzięczni za darowizny. Oczywiście, będziemy pomagać wszystkim dalej, niezależnie od tego czy dokonali darowizny czy nie. Nikt nie powinien się czuć moralnie zobligowany do dokonania wpłaty.

Możemy zagwarantować, że wszystkie darowizny zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju naszych programów terapeutycznych (zadania przed nami: tłumaczenie modułów na inne języki, nowa oprawa graficzna). Na żądanie możemy przesłać potwierdzenie/pokwitowanie wpłaty (w tym wypadku proszę przesłać swój adres na moritz@uke.uni-hamburg.de). Proszę pytać o różne możliwości wspierania naszej pracy.

Please help us to help others!

Donate now